Dag Tijd Dienst Wanneer
Zondag  12:00 uur Eredienst Iedere zondag
Woensdag 20:00 uur Bijbelstudies Iedere woensdag
Vrijdag 20:00 uur Gemeentelijke bidstond Iedere vrijdag

Praise & worship

Dit team wordt geleid door een worship-leider die als taak heeft om de gemeente in aanbidding te brengen bij God. Het worship-team is bij voorbaat aangewezen om een voorbeeldig, puur en heilig leven te leiden. Dit omdat het de hoogste eer is, om geleidt, door de HG het volk van God, tot Hem te brengen. Het worship team heeft als taak, de hemel naar beneden te halen wanneer wij in aanbidding zijn. De hemel reageert op pure lofgezangen en aanbidding.

Bijbelstudies

De Bijbelstudies zijn heel erg belangrijk. Deze lessen en studies die verzorgd worden moeten leiden tot volwassenheid van de gemeenteleden. Het woord van God bestuderen en handelen ernaar is essentieel. Bijbelkennis maakt een gemeente sterk, want hierdoor zullen mensen weten hoe zij de Here moeten dienen en om stand te kunnen houden tegen de duivel.

Kinderdiensten

De kinderdiensten moeten er zijn. zoals de Here zegt in zijn woord: laten de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. De kinderen moeten op deze leeftijd de beginselen en wetten van God leren. Het is belangrijk dat wij nu beginnen met de kinderen omdat dat zij heel vroeg geconfronteerd worden met verkeerde en valse doctrines. Hiervoor hebben wij ook mensen nodig die de skills hebben om deze kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Kinderen moet je vanaf het begin af aan, aanpakken en hen het woord van God inprenten.

Internet, Media, TV en FB

Met dit medium zullen wij de grote groep van mensen die in de wereld zijn bereiken. De media is een middel om te gebruiken, want in deze wereld waarin wij nu leven is de focust op radio, televisie en internet. Hierin zullen mensen plaats nemen die ook hart hebben voor dit team. De Here zal ons helpen om de grote groep binnen te halen via dit medium. Ook zullen er foto en video opnames gemaakt worden. De website zal informatie verschaffen aan de wereld. Info die zij nodig hebben. De getuigenissen van mensen die genezen en bevrijd zijn zullen op de site komen.

Jeugd diensten

De jeugd diensten zijn bedoeld om de jongeren op een jeugdige manier tot God te brengen. Belangrijk is dat wij de jeugd de wegen van God leren. Zij zijn het doelwit van de vijand, want zij zijn de toekomst. Als wij deze groep van de het verkeerde pad af halen zullen zij succesvol zijn in hun groei. Hun potentie moeten zij gebruiken voor de Here, want Hij heeft het in hun geplaatst. De jeugd heeft het woord van God meer als ooit nodig om stand te houden tegen de verleidingen in de wereld. Een rein en puur leven leiden kan, maar dan moeten zij het wel krijgen van goede gezinnen, goede vaders en moeders, opvoeders, begeleiders de gemeenteleden en anderen door God aangewezen. Wij zijn verplicht deze groep te helpen en ze terug te brengen in de boezem van hun schepper de Here God.

Gevangeniswerk

Deze groep van mensen hebben de grootste hulp van God nodig, omdat de meeste van hen in iets betrokken zijn die de wet verbied. Zij hebben de wereldse wetten overtreden en daarom worden ze gestraft, maar bij de Here is er altijd nog een kans. De Here vergeeft en zal altijd vergeven. Want zijn woord geeft aan dat Hij vergeeft en de zonde zover zet als het oosten van het westen en ze nooit meer gedenkt. De Here is ook voor hen gestorven aan het kruis.

Christ Social Care

Hier zal deze bouwsteen zich richten op kansarmen, zieken, bejaarden, kinderen die ziek zijn, jonge vaders en moeders, zieken huizen etc. CSC zal haar best doen om elke groep zodanig te helpen dat zij op eigen benen komen te staan. Dit team zal ook huisbezoekjes doen indien dat mogelijk en goedgekeurd is door de pastor. Omdat huisbezoekjes toch wel kwetsbaarder zijn. En niet waar iedereen naartoe kan.

Business Platform

Dit platform is op de eerste plaats bedoeld voor gemeenteleden om hen te helpen met het opzetten en beheren van een onderneming. De bedoeling is om deze unit te bemannen met mensen die wel weet hebben over het reilen en zijlen binnen het ondernemen en vooral in Ned . Gemeente leden zullen een hand geholpen worden om doelen en dromen te verwezenlijken. Business is van God, het is gegeven door Hem. En zo zullen wij ons doel bereiken en in de kracht van God staan.