Uw donaties zijn hartelijk welkom op deze rekeningen.

ABN-BANK: NL54 ABNA 0444 2940 23

ING-BANK: NL29 INGB 0006 9585 69

Christ Social Care

Hier zal deze bouwsteen zich richten op kansarmen, zieken, bejaarden, kinderen die ziek zijn, jonge vaders en moeders, zieken huizen etc. CSC zal haar best doen om elke groep zodanig te helpen dat zij op eigen benen komen te staan. Dit team zal ook huisbezoekjes doen indien dat mogelijk en goedgekeurd is door de pastor. Omdat huisbezoekjes toch wel kwetsbaarder zijn. En niet waar iedereen naartoe kan.

images